Growth Mindset

Growth Mindset

För några år sedan snubblade jag över Carol Dwecks forskning om Growth Mindset vs Fixed Mindset. Det har hängt kvar och blivit något som jag pratar om med många av mina klienter. Carol Dweck, professor i psykologi vid Stanford University, forskar på bland annat motivation, utveckling och hur vi blir framgångsrika i det vi gör: 

“After thirty years, my research has shown that the view you adopt for yourself profoundly affects the way you lead your life. It can determine whether you become the person you want to be and whether you accomplish the things you value.”

Nyckeln till framgång, men även för att möta utmaningar och tuffa tider, är enligt Dweck att ha ett Growth Mindset. Idag känns det mer aktuellt än någonsin. Vi befinner oss i en tid som vi för bara några månader sedan knappt kunde föreställa oss. Ingen av oss har varit med om något liknande innan. Vi har inget facit, vi har inte kunnat förbereda oss eller öva på detta. Nu behöver vi verkligen förmågan att möta utmaningar – och att växa med dem! Men vad innebär ett Growth Mindset? Och hur skaffar jag mig det?

 

VAD ÄR GROWTH MINDSET?

Att ha ett Growth Mindset innebär att du bär på en inre övertygelse att du har förmågan att lära, utveckla och förfina dina talanger och förmågor. Med ett Growth Mindset följer nyfikenhet, öppenhet och en vilja att utforska och lära mer. Motsatsen kallar Dweck för ett Fixed Mindset, vilket bygger på övertygelsen att vi är födda med vissa förmågor och talanger – och att dessa är statiska. Med ett Fixed Mindset följer också en önskan att om och om igen bevisa för andra hur duktig och smart man är, och en rädsla för att avslöjas som inte tillräckligt duktig eller smart. 

 

VILKA EFFEKTER FÅR VÅRT MINDSET?

Dweck visar i sin forskning att det mindset vi har påverkar vårt beteende, vår utveckling och våra resultat. Jag tycker det är särskilt intressant hur det påverkar:

  • Hur vi möter utmaningar. Personer med ett Fixed Mindset ger lätt upp när de möter utmaningar och motstånd – ”Jag fixar inte det här”. Ett Growth Mindset å andra sidan hjälper oss att se utmaningar som en möjlighet att utvecklas och lära oss. Istället för att ge upp fortsätter vi att söka efter lösningar och ny kunskap, vi fortsätter lära oss och öva för att lösa det vi behöver lösa. Vi växer helt enkelt med de utmaningar vi möter.
  • Hur mycket vi anstränger oss. Ett Fixed Mindset innebär att det är ganska meningslöst att kämpa och anstränga sig. Antingen så har man det eller så har man det inte. Med ett Growth Mindset är detta tvärtom den givna vägen framåt – det är genom att öva och fortsätta lära sig som man utvecklas och lyckas.
  • Hur vi tar emot feedback. Det är bara med ett Growth Mindset vi kan ta emot feedback som något som kan hjälpa oss att utvecklas vidare. Med ett Fixed Mindset är det lätt att det uppfattas som kritik eller helt enkelt en bekräftelse på hur bra eller dålig man är.
  • Vår rädsla att misslyckas. Med ett Fixed Mindset blir vi rädda för att misslyckas, eftersom det skulle visa att vi inte är tillräckligt bra. Denna rädsla kan få oss att ge upp vid minsta motstånd eller utmaning, för att inte behöva exponera våra tillkortakommanden. Att fokusera på att undvika misslyckanden bromsar vår utveckling, det hindrar oss från att våga prova nya saker och att utveckla vår fulla potential. Med ett Growth Mindset är ett misslyckande istället bara något som visar att vi inte är så bra på just detta – än!


GROWTH MINDSET – NYCKELN TILL ATT LEDA SIG SJÄLV OCH ANDRA?

Hur påverkar vårt mindset vår förmåga att leda oss själva och andra? Ja, bara utifrån dessa perspektiv blir det tydligt att ett Growth Mindset har en grym potential för vårt ledarskap. Det hjälper oss att möta utmaningar och växa med dem, att anstränga oss och kämpa för att uppnå det vi önskar, att se vår utvecklingspotential och faktiskt lära oss utifrån feedback och våra eventuella misslyckanden. Det stärker vår nyfikenhet och ökar vår kreativitet och det hjälper oss att våga satsa och skapa större och bättre sammanhang än vad vi någonsin gjort tidigare. Och, inte minst: det hjälper oss att se potentialen i andra. Och när vi ser den kan vi också hjälpa andra till ett Growth Mindset, så att de kan se potentialen i sig själva och utifrån det utvecklas och växa. 

 

HUR SKAFFAR MAN SIG ETT GROWTH MINDSET?

Visst låter det fantastiskt?! Så hur skaffar man sig ett Growth Mindset? Min erfarenhet är att det här är något man kan utveckla relativt enkelt, och få väldigt stor glädje av. Om det tar emot eller om man fastnar så kan det göra stor skillnad att få hjälp av någon som kan guida och hjälpa en att få syn på hur ens mindset ser ut i olika perspektiv. För som det mesta här i livet så är det inte svart eller vitt, av eller på. Antingen Growth eller Fixed. Ofta är det mer av en skala, och det är också vanligt att det ser olika ut för olika delar av oss själva och vårt liv. Det kan till exempel vara lätt att se sin utvecklingspotential när man börjar med en ny träningsform, men svårare när det gäller vissa vanor eller mönster som ”alltid” varit en del av ens beteende. Men två tips för att börja: 

  1. Bli medveten! Var lite nyfiken! Utforska hur just ditt mindset ser ut för olika delar av dig själv eller i olika situationer. Känn in, i djupet av dig själv: Hur ser jag på min möjlighet att bli bättre på detta? 
  2. Börja använda ändelsen ”- än”! Det här är så lysande och så enkelt och det gör skillnad direkt. Börja använda ändelsen ”– än!”. ”Jag är inte så bra på att mingla – än!”, ”Jag kan inte segla – än!”, ”Jag har ingen erfarenhet av att leda i förändring – än!”… eller var du än vill utmana ett Fixed Mindset.

Blir du nyfiken och vill läsa mer kan jag verkligen rekommendera Carol Dwecks böcker, till exempel ”Mindset – The New Psychology of Success”. Och hör gärna av dig om du vill bolla tankar kring ditt mindset, jag älskar effekten det ger!

/Karin

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *