Någonting skiftar

Någonting skiftar i världen, kanske känner du det med? En känsla som växer sig allt starkare. En känsla av att vilja något mer. Något större. En önskan som väckts, en önskan om mer frihet och större mening. En önskan om att få blomma ut, ta plats och bidra till en större helhet. Att fullt ut…
Läs mer