Våga lyssna – och våga fråga!

Ett av de starkaste sätten att bygga tillit och förtroende är att lyssna med omtanke och empati. Att visa att vi finns här, att vi lyssnar och att vi bryr oss skapar kontakt på ett djupare plan. Och i fördjupande samtal fördjupar vi också våra relationer. Men för att vi ska kunna nå djupare, och därigenom också bygga tillit och förtroende på djupet så behöver vi stanna kvar och faktiskt fördjupa samtalet. Vi behöver våga stanna kvar. Vi behöver våga fortsätta fråga. Vågar du?

 

 

Många gånger kan vi vara lite försiktiga med just det här att fortsätta fråga. Vi kanske inte vill lägga oss i, vi kanske är rädda för att göra den andre obekväm eller att upplevas som ”för nyfiken”. Eller så är vi bara så fokuserade på att komma framåt, vidare, så att vi raskt hoppar vidare till nästa samtalsämne. Och jag tycker att det är synd, för då missar vi ofta det fördjupande samtalet, den djupare kontakten och kanske missar vi också att bygga ett djupare förtroende som varar över tid.

 

Men vad händer om vi vågar stanna kvar? Min erfarenhet är att det är då vi skapar kontakt på djupet. Det är då vi skapar relationer och faktiskt lär känna varandra. Men det ger mycket mer än så! Samtalet i sig blir ofta helt fantastiskt! För hur spännande är det inte att få veta lite mer om hur någon annan tänker, känner och upplever olika saker? Det öppnar upp för nya perspektiv. För nya insikter, ofta för oss båda två. Och när någon annan vågar stanna kvar och fortsätta fråga mig om något så slutar det nästan alltid med att jag känner en stor värme för denna person. Att jag känner att vi är närmare varandra än vad vi var innan. Om vi pratar om något som känns jobbigt så känns det ofta lättare efter att ha fått prata med någon som verkligen vågar lyssna. Om vi pratar om något roligt så känns det ofta ännu större efter att ha fått dela det med någon som bryr sig.

 

Så nästa gång du pratar med någon och blir nyfiken och vill veta mer, prova! Prova att berätta just det, att du blir nyfiken och vill veta mer. Det behöver inte vara svårare än så. Vara uppmärksam på din egen känsla, och så vara lite modig och våga fråga. Våga visa att du bryr dig, att du gärna lyssnar. Det kan betyda mer än du tror. Både för den andra personen, för dig själv och för er framtida relation.

 

Vad eller vem vill du lyssna mer på i din vardag?