Någonting skiftar

Någonting skiftar i världen, kanske känner du det med? En känsla som växer sig allt starkare. En känsla av att vilja något mer. Något större. En önskan som väckts, en önskan om mer frihet och större mening. En önskan om att få blomma ut, ta plats och bidra till en större helhet. Att fullt ut få bidra utifrån sin fulla potential. För att tillsammans skapa en bättre värld.

De hierarkier och strukturer som vi befinner oss i ger oss inte längre det vi behöver. Ett alltför styrande och kontrollerande ledarskap dämpar vår motivation, vår inspiration och vår kreativitet. Det är som att den ram vi så länge befunnit oss inom nu känns alltför trång. Vi behöver få utrymme att växa oss själva och vår potential – utrymme att stå i vår fulla kraft. Och vi behöver det inte bara för vår egen skull, utan också för att det är precis det våra organisationer, våra samhällen och vår värld behöver: medvetna individer som tillsammans tar ansvar och skapar framtidens lösningar. 

Utifrån detta växer också min önskan. Min önskan att höja medvetandegraden och tillsammans skapa en bättre värld:

Creating SoulSpace for a brighter world